> Vesti

FOKUS NA POLJSKOJ

  • Novo izdanje O!PLA

  • Novo izdanje O!PLA Evo i najnovijeg izdanja O!PLA programa, koji su kreirale hiljade gledalaca-glasača, a koji je znalački uredio spiritus movens celog projekta Pior Kardas! O!PLA je ponovo tu, sa novim programom zabave za posetioce iz čitavog sveta, uvodeći ih u najnovija i najzanimljivija ostvarenja poljske animacije.

 
 
Dom kulture Čačak

Trg narodnog ustanka 2
32000 Čačak
Telefon: ++381 32 325 073
Faks: ++381 32 325 073
E-adresa: dk@domkulturecacak.org

Festival

Trg narodnog ustanka 2
32000 Čačak
Telefon: ++381 32 341 068
Faks: ++381 32 325 073
E-adresa: office@animanima.org

Pratite nas
Facebook Vimeo Instagram ISSUU
Copyright © 2018 Animanima Festival All rights reserved