MARTINA PEŠTAJ

DECA I FILM: MARTINA PEŠTAJ

Film za nas odrasle, a posebno za decu, ima veliku snagu. Ta samostalna umetnička vrsta na zanimljiv i privlačan način udružuje različite vrste umetnosti: likovnu, pozorišnu, muzičku. Ima visoku iskustvenu vrednost, kroz sadržaj snažnu socijalnu vrednost i kroz oblike važnu estetsku vrednost. Deca će gledajući filmove razvijati svoje kritičko mišljenje i osećaj za lepo, i osloboditi svoje kreativne sposobnosti. Ako filmove odaberemo u skladu s njihovim uzrastom, i na to iskustvo ih pripremimo, ako o njihovom doživljaju filma razgovaramo pre i posle projekcije, omogućujemo im najbolje moguće iskustvo koje neće brzo zaboraviti i koje će ih možda, barem neke od njih, pratiti do kraja života dok se budu uvijek iznova rado vraćali u bioskop.

Mag. Martina Peštaj je urednica Programa za decu i mlade Televizije Slovenije, gdje je mnogo godina radila kao autorka, scenaristkinja i urednica mnogih emisija. Selektorka je stranih animiranih emisija i igranih serija za decu. Kao medijska psihološkinja i stručnjakinja za televiziju i film redovno sarađuje s Ministarstvom kulture i Ministarstvom obrazovanja Slovenije na različitim projektima. Surađuje s Logoutom – Centrom pomoći za prekomerno korišćenje interneta, vaspitno-obrazovnim programom Slon u sklopu Međunarodnog festivala animiranog filma Animateka u Ljubljani, a i selektorka je dečjeg programa zagrebačkog festivala Animafest. Predaje o deci, televiziji, filmu i internetu, objavljuje članke i učestvuje u istraživačkim projektima.