Nova generacija

MIYU DISTRIBUTIONS

Trajanje

72:00

MIYU DISTRIBUTIONS: NOVA GENERACIJA

Luce Grosjean je 2014. godine osnovala distibutersku kompaniju Sève Films, sa ciljem da na festivalima animacije promoviše filmove studenata i mladih talentovanih režisera. U partnerstvu koje je usledilo 2017. godine između Luce, njene kompanije Seve Films i Miyu Productions, nastala je kompanija Miyu Distribution. Specijalizovana za međunarodnu prodaju i distribuciju kratkih animiranih filmova, Miyu Distribution distribuira diplomske filmove vodećih škola animacije, kao i filmove nezavisnih kanala produkcije.
Odabrali smo iz bogatog kataloga ove poznate distributerske kuće filmove za specijalni festivalski program u okviru koga će se predstaviti diplomci francuskih škola animacije ENSI, Gobelins, ENSAD, kao i autori nekoliko nezavisnih studija. Odvažni, kreativni, sa istančanim osećajem i za dramski zaplet i za humorni geg, mladi autori na umetnički impresivan način ispituju samu suštinu procesa i estetike animiranog flma. Nova generacija je u akciji!