> Festival > O nama
O nama
Dom kulture Čačak

Dom kulture Čačak je ustanova kulture osnovana 1971. godine. Nalazi se u najužem centru grada, u upečatljivom zdanju zagrebačkog arhitekte L. Šverera iz 1970. godine. U petoj decniji postojanja i uspešnog rada, Dom kulture Čačak je centar kulturnih događanja i svojevrsni medijator na polju kulture, čvrsto ukorenjen u sveukupni društveni i privredni život grada, u velikoj meri inicijator i kreator kulturnih navika Čačana.

Programske aktivnosti doma koncipirane su u pet osnovnih segmenata: Pozorišni program, Književni program, Likovni program, Kulturno-obrazovni i Filmski & video program.

Posebna pažnja se poklanja i radu sa mladima, tako da u okviru Doma kulture uspešno realizuju edukativni sadržaji kroz rad Likovnog studija, studija za animirani film “Animatik”, Glumačke radionice i Baletskog studija. Dom kulture je organizator nekoliko značajnih manifestacija: izložbe Dani fotografije u Srbiji, likovne izložbe Prolećni anale, i međunarodnog festivala animacije ANIMANIMA.

Festival

ANIMANIMA postoji od 2007. godine i tradicionalno se održava pod pokroviteljstvom Grada Čačka I Ministarstva kulture Republike Srbije. Zasniva se na konceptu međunarodnog takmičarskog programa, revijalnih programa u okviru kojih se predstavljaju portreti animatora, škole animacije, autorske retrospektive, studiji za produkciju animiranih filmova, kao i pratećih programa (predavanja, izložbe, mutimedijalni događaji).

ANIMANIMA prezentuje savremenu evropsku i svetsku produkciju u ovoj oblasti u cilju afirmacije umetnosti filmske animacije.
 
 
Dom kulture Čačak

Trg narodnog ustanka 2
32000 Čačak
Telefon: ++381 32 325 073
Faks: ++381 32 325 073
E-adresa: dk@domkulturecacak.org

Festival

Trg narodnog ustanka 2
32000 Čačak
Telefon: ++381 32 341 068
Faks: ++381 32 325 073
E-adresa: office@animanima.org

Pratite nas
Facebook Vimeo Instagram ISSUU
Copyright © 2018 Animanima Festival All rights reserved