SOFIJA KARILJO

UPOZNAJTE ANIMATORA: SOFIJA KARILJO (Meksiko)

„Četrdeset minuta programa Upoznajte animatora sa pravom ’la mexicana’“, poziva nas Sofija Kariljo da joj se priružimo na neobičnom putovanju, „Dosegnite suštinu kratkih animiranih filmova Prita Noire (Crna lutka), La Casa Triste (Tužna kuća) i Cerulia. Rođena sam u kući dvoje slikara, rana izloženost filmu Maskota Ladislasa Stareviča zapečatila je opčinjenost stop motion animacijom. Opraštanja, svođenja računa, ponovno pripovedanje porodičnih priča, sve to je kičma ova tri rada, gde je animacija lek, susret sa psihologom, čak i porodično sazvežđe. Skuvajte sebi kafu i pođite sa mnom u Mesiko.“